Khung biển số ô tô mẫu mới giá rẻ (cao cấp, hàng đẹp)